www.gulcanmobilya.com.tr alan adı web sitesinin (kısaca “site” olarak anılacaktır) tüm hakları GÜLCAN MOBİLYA ‘ya (kısaca “GÜLCAN MOBİLYA” olarak anılacaktır) aittir. GÜLCAN MOBİLYA, site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

GÜLCAN MOBİLYA, gerektiğinde kullanıcıların ip adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. İp adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya site üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyadı, telefon, adres veya e-mail adresleri gibi) GÜLCAN MOBİLYA’ya vermeleri gerekmektedir. GÜLCAN MOBİLYA tarafından talep edilen bilgiler ve/ veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler ve/ veya site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; GÜLCAN MOBİLYA ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, GÜLCAN MOBİLYA’nun üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerin ve kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. info@gulcanmobilya.com.tr adresinden gönderilen e-postaları almak istemiyorsanız web sitesinde bulunan E-bülten formunu kullanarak e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

GÜLCAN MOBİLYA, site dahilinde başka sitelere link verebilir. GÜLCAN MOBİLYA, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

GÜLCAN MOBİLYA, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel ilgilerden herhangi birini GÜLCAN MOBİLYA’nun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda GÜLCAN MOBİLYA, işbu “gizlilik politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

A. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

B. GÜLCAN MOBİLYA’nun üyeleri ve kullanıcıları ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;

C. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve

D. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

GÜLCAN MOBİLYA, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. GÜLCAN MOBİLYA’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, GÜLCAN MOBİLYA’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

GÜLCAN MOBİLYA, kullanıcılara ve kullanıcıların siteyi kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (kurabiye-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı; bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar, dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

GÜLCAN MOBİLYA tarafından site dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, GÜLCAN MOBİLYA veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

GÜLCAN MOBİLYA, işbu gizlilik politikası hükümlerini, dilediği zaman sitede yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. GÜLCAN MOBİLYA’nun değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri, sitede yayınlandığı tarih itibariyle yürürlülüğe girer.